Härdning & anlöpning

Härdning & anlöpning

  st02  
   
 

Vi förfogar över tre härdliner för seghärdning där våra två ugnar för större detaljer är bandugnar och den tredje en skakugn för mindre detaljer.

Två av våra härdliner är komplettliner innehållande anlöpningsugn i direkt anslutning till härdsteget, vilket ger en kort genomloppstid och effektiv produktion.

Våra liner har både manuella och automatiska på-plockningsstationer, vilket ger möjlighet till obemannad körning. Vi strävar efter att nå kraven på härdprocessen enligt CQI-9 standarden, men uppfyller redan kraven enligt ISO/TS 16949.

Site Login