Svetsning

Svetsning

st04
st07

Vår svetsavdelning hjälper dig med alla typer av svetsning (söm- , punkt- och press-svetsning) av artiklar i både manuella svetsstationer och automatiska robotceller.

Våra svetsare har certifierade kunskaper inom området och gruppen jobbar kundorderstyrt. Vi har genom mångårig tillverkning av svetsade rörkonstruktioner möjlighet att hjälpa dig även i utvecklingsprocessen med utformningen av dina artiklar.

Site Login