Engagemang

Få att implementera och uppnå en hållbar utveckling är rätt kompetens nödvändig. I ett tätt samarbete med skola och näringsliv satsar Be-Ge Stece AB på kompetensförstärkning och kompetensförsörjning för  verksamheten.

Be-Ge Stece AB satsar på framtiden

Genom att engagera oss i både skola, näringslivsfrågor och kommunen arbetar vi tillsammans för en hållbar framtid. Allt är ett cirkulärt förlopp där vi behöver varje del för att utvecklas. I samarbete med skolor såsom Mönsteråsgymnasiet och Nova i Oskarshamn är vi med och bidrar med praktikplatser, studiebesök och möjligheten att utföra examensarbeten hos oss. Be-Ge Stece AB är även med och sponsrar bl. a ungdomar och idrott.

Teknikcollege Östra Småland​

Be-Ge Stece AB samarbetar med Mönsteråsgymnasiet vars tekniska utbildningar inklusive naturvetenskapsprogram är en del av Teknikcollege Östra Småland. Med Teknikcolleges kvalitetsstämpel innebär det att företag såsom Be-Ge Stece AB engagerar sig i utbildningsplanen och ser till att studenterna får en relevant utbildning som är med och säkrar de framtida kompetensbehoven som finns på arbetsmarknaden. Vi vill ge ungdomar möjligheten att få erfarenhet och rätt kompetens inför arbetslivet.

Industrins Ostkustcentrum

Be-Ge Stece AB är också en del av IOC (Industrins Ostkustcentrum AB). IOC är ett medlemsstyrt och medlemsägt teknikbolag i Mönsterås med omnejd. Bolaget kartlägger behov hos medlemmarnas verksamheter och arbetar för kompetensutveckling och kompetensförsörjning för samtliga medlemsföretag.  

Sponsring för ungdomar

Be-Ge Stece AB är med och sponsrar barn och ungdomar i olika idrotter och aktiviteter. Som exempel är vi med och sponsrar Parkskolan i Yrkeskampen, som är en nationell tävling för elever i årkurs 8. Tävlingen som består av både teoretiska och praktiska moment ämnar till att eleverna ska få en inblick i praktiska yrken och visa utbildningsmöjligheter kring yrkesutbildningar inför framtida gymnasieval.

Kontakta oss

Har några frågor angående samarbeten eller vårt engagemang?

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.