Miljö

Vi på Be-Ge Stece AB eftersträvar att vara en del av ett långsiktigt hållbart samhälle, genom att ta hänsyn till miljön. Alla i företaget tar ett personligt ansvar och vi stöttar det genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.

Begränsa utsläpp

Våra utsläpp och störningar skall begränsas så långt som det är möjligt inom ramen för vad som är rimligt med hänsyn till teknik och lönsamhet.

Minska miljöbelastning

Vi arbetar med att minska företagets miljöbelastning genom att regelbundet mäta och utvärdera miljöarbetet och arbetar med ständiga förbättringar i syfte att förebygga föroreningar.

Uppfylla lagar

Att uppfylla lagar och direktiv från myndigheter samt krav från kunder är för oss av yttersta vikt.

Arbetsmetoder och produkter

Vi utformar arbetsmetoder och produkter med hänsyn tagen till hälsa, säkerhet och miljö samt till att hushålla med resurser.

Vi redovisar öppet vårt miljöförhållande, till kunder, leverantörer, medarbetare och allmänhet. Verksamheten är certifierad enligt ISO 14001:2015.
Klicka här för att hämta certifikat.

Vi köper 100% förnybar el. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 
Miljöintyg

 

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.