Härdning och anlöpning

Be-Ge Stece AB förfogar över två härdliner för seghärdning. En bandugn för större detaljer och en skakugn för mindre detaljer.

Våra liner har både manuella och automatiska på-plockningsstationer, vilket ger möjlighet till obemannad körning. Vi strävar efter att nå kraven på härdprocessen enligt CQI-9 standarden, men uppfyller redan kraven enligt IATF 16949.

 

Kontakta oss

Vill du ha mer information om
vår härdning och anlöpning.
Kontakta oss här