Härdning och anlöpning

Be-Ge Stece AB förfogar över tre härdliner för seghärdning där våra två ugnar för större detaljer är bandugnar och den tredje en skakugn för mindre detaljer.

Vi förfogar över tre härdliner för seghärdning där våra två ugnar för större detaljer är bandugnar och den tredje en skakugn för mindre detaljer.

  • Två av våra härdliner

    Är komplettliner innehållande anlöpningsugn i direkt anslutning till härdsteget, vilket ger en kort genomloppstid och effektiv produktion.

  • Våra liner har både

    Manuella och automatiska på-plockningsstationer, vilket ger möjlighet till obemannad körning. Vi strävar efter att nå kraven på härdprocessen enligt CQI-9 standarden, men uppfyller redan kraven enligt IATF 16949 .


Kontakta oss

Vill du ha mer information om
vår härdning och anlöpning.
Kontakta oss här