Svetsning

Be-Ge Stece AB svetsavdelning hjälper vi dig med alla typer av svetsning (söm- , punkt- och press-svetsning) av artiklar i både manuella svetsstationer och automatiska robotceller.

Certifierade Kunskaper

Våra svetsare har certifierade kunskaper inom området och gruppen jobbar kundorderstyrt.


Svetsade rörkonstruktioner

Vi har genom mångårig tillverkning av svetsade rörkonstruktioner möjlighet att hjälpa dig även i utvecklingsprocessen med utformningen av dina artiklar.


Kontakta oss

Är du intresserad av våra tjänster
eller vill ha mer information.
Kontakta oss här