Prototyper


Be-Ge Stece AB kan redan under din utvecklingsfas erbjuda hjälp i form av tillverkning av prototyper. Med det gedigna kunnande våra tekniker besitter får du en artikel som i både funktion och form nära påminner om den serietillverkade detaljen.


Vi vänder snabbt din order till en färdig produkt och du får dessutom värdefull återkoppling på hur artikeln kan utvecklas för att passa i volymtillverkning och till ett optimalt detaljpris. Redan under din utvecklingsfas kan vi erbjuda hjälp i form av tillverkning av prototyper.