Be-Ge Stece AB är med och öppnar nya dörrar

webmaster Kundlösningar

Svenska Skydd är en av de ledande tillverkarna av skyddsdörrar. Och när den nya generationen
dörrar växte fram fick Be-Ge Stece AB bli leverantör av de komponenter som passade in i vår process.

Kraven på en skyddsdörr är mycket höga och ingen leverantör hade då klarat de senaste säkerhetskraven.
Efter ett par rundor på provningsanstalten, frågade vi på Be-Ge Stece om Svenska Skydd ville ha marknadens
säkraste lås och lade fram ett förslag på ändring av låshuset.

Det var lika roligt för oss som för Svenska Skydd när denna modifiering gav Svenska Skydd de enda
dörrar som klarat den senaste certifieringen.