Hållbarhetsveckan – Energieffektivisering på Be-Ge Stece

Rebecka Nyheter

För oss är det viktigt att ta hänsyn till miljön och alltid eftersträva att vara en del av ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är viktigt att spara på resurser och därför är även energieffektivisering otroligt viktigt. Några konkreta åtgärder vi gör när det kommer till energieffektivisering är att täta tryckluftsläckor, enbart köra våra kompressorer för processluft när verksamheten är i gång och byta lysrör mot led. Vidare har vi även investerat i en solcellsanläggning som genererar egen förnyelsebar fossilfri energi för att effektivisera vår tillverkning och bidra till en mer grön plåtbearbetning.