Samarbete med Alfdex i framtagning av ny prototyp

Alfdex grundades 2002 av de två svenska företagen Alfa Laval och Haldex. År 2011 tog Concentric över Haldex innehav av Alfdex aktier och de två globala företagen äger nu Alfdex AB 50/50. Båda ägarna bidrar till Alfdex framgång genom omfattande kunskap och erfarenhet inom sina områden.

Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialiserade produkter och tekniska lösningar inom separation, värmeöverföring och vätskehantering. Concentric är ett globalt företag som specialiserat sig på vätskedynamik och vätskekraftsteknologier med målet att ge bättre bränsleekonomi, minskade utsläpp, fordonskontroll och produktivitet i lastbilar, bussar och terrängfordon. Alfdex baserar sina lösningar på dessa nyckelteknologier. Detta gör Alfdex världsledande inom sin nisch och de betjänar stora kunder över hela världen från sitt huvudkontor i Landskrona i sydvästra Sverige.

Be-Ge Stece AB har i nära samarbete med ingenjörerna på Alfdex tagit fram en prototyp för en ny förbättrad produkt och som nu skall provas. Denna komponent är den del i en lösning för att rena avgaser från dieselmotorer.  Nära samarbete och effektiv prototypframtagning gjorde att det från order till leverans tog endast tre veckor att leverera 200 prototyper.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.